GDPR / JAS Tekniikka: Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste


1.  Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä:
JAS Tekniikka Oy (Y-tunnus 1091427-9)
Maariankatu 1
20100 Turku

puh. 010 292 3000
info@jastekniikka.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katja Särkijärvi         katja.sarkijarvi@jastekniikka.fi                     010 292 3034
Marko Ikonen           marko.ikonen@jastekniikka.fi                      010 292 3050

3. Rekisterin nimi
JAS Tekniikan Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, huolto- ja myyntitilausten käsittelyyn ja arkistointiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen, arviointiin ja markkinointiin asiakkaan niin hyväksyessään. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan luovuttamat yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Rekisterissä säilytetään asiakkaan huolto- ja myyntihistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan yhteystiedot tallennetaan asiakkaan huolto- ja myyntiasiointien ja verkkokaupassa rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä takuuhuoltotapauksissa koskevia tietoja voidaan luovuttaa päämiehille. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
JAS Tekniikka ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, vaan pyrkii käyttämään EU:n sisällä olevia palveluntarjoajia. Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa peruste ja että henkilötiedot suojataan käyttämällä viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja asianmukaisia teknisiä suojauksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki rekisteritiedot ovat suojattuja asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
JAS Tekniikka säilyttää rekisteritietoja Suomessa. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä JAS Tekniikan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Tarkastusoikeus
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.). Henkilökohtaisia tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan tunnistusta vastaan.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.